برای درخواست نمایندگی و اطلاع از نحوه همکاری نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام فرمایید:

 

نام و نام خانوادگی *
کد ملی *
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
موبایل *
ایمیل *
میزان تحصیلات
وضعیت تاهل


شغل فعلی و سوابق کاری قبلی *
فعالیت فعلی در محل ملک
نوع مالکیت
آدرس ملک
متراژ فروشگاه
شرحی از کسب و کارهای فعلی و قبلی فروشگاه