مطالب جدید

مهر فوری اتوماتیک

مهر فوری اتوماتیک

در مهرهای اتوماتیک نیازی به داشتن استامپ همراه خود ندارید و همین امر باعث محبوبیت مهر اتوماتیک در بین همه افراد شده است.

ساخت مهر فوری اتوماتیک در دو نوع انجام می شود مهر لیزری اتوماتیک و مهر ژلاتینی و مهر اتوماتیک لیزری که همه این مهر ها از عمر بالایی برخوردار می باشند.

تندیس پلاک سازنده انواه مهر شرکتی ، مهر سازمانی، مهر اداری، مهر شخصی و ... می باشد و انواع مهرهای لیزری، ژلاتینی و برجسته با بهترین کیفیت و قیمتی مناسب برای شما خواهد ساخت.