گروه تبلیغاتی تندیس پلاک مجهز به دو دستگاه لیزر co2 در ابعاد ۶۰*۹۰ می باشد و یک دستگاه لیزر co2 در ابعاد ۳۰*۴۰ با تخصص بر روی حکاکی انواع غیر فلزات و دو دستگاه فلت بد چاپ یوی و اکو سالمنت می باشد.