مدارک مورد نیاز جهت سفارش ساختن مهر

مهر شرکت و موسسه : روزنامه رسمی یا آگهی تاسیس شرکت + کپی کارت ملی یا شناسنامه مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره آن /نامه درخواست در سربرگ شرکت یا موسسه با مهر رسمی شرکت ( کلیه مدارک اصل + کپی جهت تطبیق)

مهر پزشکی :کپی کارت نظام پزشکی

مهر مسکن : جواز + مدارک شناسایی

مهر اسم : کپی کارت ملی

مهر اصناف : جواز کسب + مدارک شناسائی

مهر بانکها ادارات و شرکتهای دولتی :نامه درخواست داخل سربرگ شرکت + خوردن مهر شرکت یا اداره داخل سربرگ

مهر وکالت : کپی پروانه وکالت یا کارت وکالت

دیگر مشاغل نیز پس از تکمیل و کنترل مدارک مورد نیاز برای سفارش مهر اقدام نمایند.

 

در صورت ناقص بودن ـ اصل نبودن ـ مخدوش بودن و مبهم بودن مدارک از پذیرفتن سفارش شما اکیدا معذوریم .

مدارک ارائه شده توسط شما بصورت آنلاین از سایت ارگان های مربوطه کنترل و استعلام می گردد.